Anasayfa / Faydalı Bilgiler / Migrende Botoks Tedavisi

Migrende Botoks Tedavisi

Migren Nedir?

Dünyanın nüfusunun %46’sı aktif bir baş ağrısı çekiyor. Dünya Sağlık Örgütüne göre ise baş ağrısı bütün hastalıklar arasına 19. sırada yer almaktadır. Dolayısıyla baş ağrısı toplum için büyük bir sorun oluşturuyor. İş gücü ve ekonomik yönden topluma ve bireye yük teşkil etmektedir. Baş ağrıları primer (birincil) ve sekonder (ikincil) baş ağrıları olmak üzere ikiye ayrılır. Birincil baş ağrısı beyin dokusunda yapısal olarak herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın oluşan baş ağrılarıdır. Küme tipi baş ağrısı, gerilim tipi baş ağrısı ve migren bu grupta yer alır. İkincil tip baş ağrısı beyin dokusunun iltihaplanmasından kaynaklanan baş ağrılarına ikincil tip sekonder baş ağrıları diyoruz.

Başağrıları içinde son yıllarda migren önemli ölçüde artış göstermiştir. Türkiye’de geniş çaplı araştırmalar yapılmış ve migrenin toplumda görülme sıklığı %16,4 olarak ortaya çıkmış yani toplumumuzda her 6-7 kişiden bir kişi migren ağrısı çekmektedir.

Migren Tipi Baş Ağrısının Özellikleri

✔ Genellikle başın bir tarafında yani tek taraflı olarak ortaya çıkar.
 Zonklayıcı ve delici özelliktedir
 Orta veya şiddetli seyir gösterir

Migrene eşlik eden diğer bulgular ise hasta ışığa ve sese karşı duyarlıdır. Yani ışık hastayı rahatsız eder ve ağrısının arttığını dile getirir. Bulantı ve kusma görülür. Görmede ışık yansımaları ve çizgi şeklinde yansımalar görülebilir. Migrenin taklit eden gerilim baş ağrıları vardır. Ancak muayene ve hastanın öyküsü ile ayırt edilebilir.

Migren bayanlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Bunun nedeni hormonal dengesizlik ve kadınların yapılarının hassas ve duygusal olmasıdır. Bunun yanı sıra sosyo ekonomik durum, obezite ve dengesiz beslenme, stres etkileyen diğer faktörlerdir. Migren, genç yaşlarda ortaya çıkar. 18-45 yaş arası en sık görülen yaş aralığıdır. Ancak 45’ten sonra da migren görülmektedir. Bunun yanı sıra çocuklarda da migren görülebilir. Kalıtımsal özellik taşır.

Migreni Tetikleyen Faktörler Nelerdir?

✔ Bilinçsiz diyet
 Alkol ve kırmızı şarap
 Aşırı uyku veya uykusuzluk
 Adet dönemlerinde hormonal dengesizlik

Migrenin Aşamaları Nelerdir?

Ayda görülme sıklığına göre migreni üç aşamadan oluşur. 0-9 gün arası – seyrek migren. 10-14 arası – sık migren. 15 ve üzeri kronik migren olarak adlandırabiliriz.

Sık migren genellikle kronik migrene doğru hızlı bir ilerleme gösterir bunda Hasta düzensiz ve bilinçsiz ilaç kullanıyorsa ve aşırı derecede ağrı kesici kullanıyorsa bir bağışıklık oluşur ve kronik migrene geçiş yapar.
Migren olmayan baş ağrılarında kişiler bilinçsiz ve aşırı ağrı kesici kullanıyorlarsa, ağrı kronikleşir ve migrene dönüşür. Kronik migren hastanın iş gücünü ve ekonomik gücünü ciddi derece etkilemektedir. Topluma ve kişilere yük getirir.

Migren Tedavisi

Akut migren dediğimiz aşamada yani hasta ayda 1 veya 2 kez çeşitli nedenlerle migren atağa geçiriyorsa genellikle profilaktif dediğimiz koruyucu tedavi yerine migren ilaçları ile atakları önlemeye çalışıyoruz. Ancak migren atakları ayda 4-5 kez olarak ortaya çıkıyorsa profilaktif (koruyucu) tedavi uyguluyoruz. Her hastaya göre farklılık gösterir. Burada önemli olan kişisel özellikler, hastanın sağlık öyküsü v.s. Örneğin kişinin tansiyonu veya şekeri varsa bu doğrultuda tedavi uygulanır, aynı şekilde obez ya da çok zayıf ise; gergin ya da panik bir yapısı varsa, yoğun günlük programı varsa gibi kriterler doğrultusunda tedavi planlanır. Standart bir tedavi söz konusu değil kişinin metabolizmasına ve kişisel özelliklerine göre tedavi uygulanmaktadır.

Profilaktif tedaviye rağmen hastanın atakları devam ediyorsa ve sıklaşıyorsa kronik migren tedavisine geçilir. Kronik migren tedavisinin etkili ve güncel tedavisi botoks tedavisidir.

Kronik Migrende Botoks Tedavisi

Kaslara botoks toksini dediğimiz madde enjekte edilerek kasların aktivitesini azaltmayı amaçlanır.. Kasların aktivitesi azalınca ağrı da azalır. Botoks tedavisinde, gergin olan kas gruplarına 7 ayrı bölgede toplam 31 noktaya toksin enjeksiyonu yapılır. Daha çok gergin olan kas gruplarına daha yoğun miktarda enjekte ederken, az gergin olan kas gruplarına daha az miktarda enjekte edilerek tedavi uygulanır. Bu tedavi 3 ayda bir uygulanır. 3-5 kür arası değişen kürlerde uygulanır. Yapılan araştırmalarda görülmüştür ki tedavi sonrasında hastaların %70’inde %50 oranında azalma olmuştur. Her migren hastasına tedavi uygulanmaz. Kronik migren hastalarına bu tedavi uygulanır.

Migreni Tetikleyen Hastalıklar Nelerdir?

✔ Obezite
 KOAH
 Bronşit
 Astım
 Diyabet
 Tiroid hastalıkları
 Çarpıntı ve taşikardi

Son dönemde özellikle gençler migren ağrısı çekiyor. Gençlerin yaşam tarzı bunda etkili oluyor. Migreni tetikleyen faktörler arasında düzensiz uyku gelmektedir. Genç neslin yaptığı gibi az uyumak geç yatıp erken kalkmak migreni tetikler. Fast food tarzı beslenme de önemli bir etkendir. Fast food yiyeceklerin içindeki kimyasallar ve doymuş yağ oranı migreni tetikler. Bilgisayar başında uzun saatler hareketsiz kalmak migreni tetikler. Genç nesil spordan uzak bir yaşam sürmektedir.

Migrenden Korunmak İçin

Migrenden korunmanın en etkili yolu düzenli yaşam tarzıdır. Düzenli uyku, yeterli ve dengeli beslenme, gerilim ve stresten mümkün olduğunca uzak durmak, düzenli ve istikrarlı spor aktiviteleri migrenden korunmada etkilidir.

Diğer Konu

Dikkat eksikliği için egzersizler

Hatırlamanın güçlükle sağlanabildiği durumlarda, öğrenilen bilgilerin kısa süre içerisinde unutulmasını da kapsayan, gereken yerlerde öğrenildiği …